Stavební bytové družstvo Zábřeh

HavlĂ­ÄŤkova 523/20, ZábĹ™eh, 789 01

Úvod

POZVÁNKA

Představenstvo Stavebního bytového družstva Zábřeh svolává podle Čl. 59, odst. 9)
Stanov družstva shromáždění delegátů, které se bude konat
dne 10. září 2020 v 16.00 hodin v jídelně GURMÁN v Zábřehu (prezence 15.30 - 16.00 hodin)
Od 4. května 2020 budou úřední hodiny na Stavebním bytovém družstvu Zábřeh obnoveny, a to za dodržování určitých podmínek a bezpečnostních opatření.

Vstup do budovy bude umožněn pouze s rouškou a za použití dezinfekce, která bude k dispozici při vstupu do budovy družstva, a také v omezeném počtu osob. Při vyřizování úkonů, jako jsou např.  převod družstevního podílu či podnájem bytu, budou mít přístup do kanceláře max. 2 osoby, do pokladny a do ostatních kanceláří bude vstup umožněn pouze jednotlivě.

Žádáme všechny nájemníky i vlastníky bytů, aby vzhledem k současné situaci, pokud to není nezbytně nutné, komunikovali i nadále s pracovníky družstva prostřednictvím telefonního nebo elektronického kontaktu, a tím se vyhnuli osobní návštěvě družstva. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se vyúčtování služeb kontaktujte účetní p. Tempírovou, a to
pouze telefonicky na čísle 583 411 584, mob. 737 266 001
nebo e-mailem na adrese tempirova@sbdzabreh.cz.


Děkujeme za pochopení

Jana Stoklasová
předsedkyně družstva, v.r.

zábřeh

Stavební bytové družstvo Zábřeh


Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01

Identifikační číslo: 000 53 490

Identifikátor datové schránky: 4t84dgb


tel.: 583 411 584 - Zábřeh ústředna

tel.: 583 411 016 - předsedkyně

tel.: 603 420 252 - technik p.Piska
tel.: 603 512 463 - technik p.Novotný

 

UPOZORNĚNÍ

Stavební bytové družstvo Zábřeh, Havlíčkova 523/20 oznamuje všem členům družstva, kteří budou od ledna 2014 převádět družstevní podíl (dříve převod členských práv a povinností), že je nutné se k provedení předem objednat. Důvodem je změna legislativy (zákon č. 90/2012 Sb.). Smlouva o převodu družstevního podílu musí obsahovat údaje, které pro urychlení převodu je nutné předem zpracovat.

Termíny převodu si dohodněte telefonicky na číslech
583 411 584 pevná linka
737 266 001 mobil

Převody vyřizují
p.Sládková Lenka pro lokality Mohelnice, Postřelmov a přilehlé obce
p.Hrubá Petra pro lokality Zábřeh, Loštice