Stavební bytové družstvo Zábřeh

HavlĂ­ÄŤkova 523/20, ZábĹ™eh, 789 01

Dokumenty

 Stanovy SBD Zábřeh 

 Shromáždění delegátů 2014 - usnesení

 Shromáždění delegátů 2015 - usnesení

 Shromáždění delegátů 2016 - usnesení

 Shromáždění delegátů 2017 - usnesení

 Shromáždění delegátů 2018 - zápis a usnesení

 Shromáždění delegátů 2019 - zápis a usnesení

 Shromáždění delegátů 2020 - zápis a usnesení

 Shromáždění delegátů 2021 - Oznámení rozhodnutí "per rollam" delegátů SBD a Protokol o sčítání hlasů

 Shromáždění delegátů 2022 - Usnesení

 Shromáždění delegátů 2023 - zápis a Usnesení

 Shromáždění delegátů 2024 - zápis

Směrnice

 2018/1 - Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva 

 2018/1 - Dodatek č.1 

 2018/1 - Dodatek č.2 

 2018/2 - Hospodaření středisek bytového hospodářství samospráv  (zpřístupněna na vývěsce v sídle družstva)

 Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostor a úhradách za plnění
   spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostor  (zpřístupněna na vývěsce v sídle družstva)

 2020/1 - Směrnice pro převody bytů do vlastnictví 

 2023/1 - Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů a Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva 

Ostatní dokumenty

 Domovní řád 

Pojištění majetku

SBD Zábřeh a SVJ ve správě družstva jsou členy SČMBD a účastníci pojištění prostřednictvím Rámcové pojistné smlouvy u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

 Aktualizační dodatek č.4 k rámcové pojistné smlouvě 

Formuláře

 Přihláška za člena bytového družstva 

 Oznámení doručovačí adresy 

 Žádost o změnu předpisu 

 Změna způsobu platby 

 Žádost o převedení bytu do os. vlastnictví 


Stavební úpravy

 Pokyny k povolení stavebních úprav v bytě 

 Žádost o povolení stav.úprav v družstevním bytě 

 Oznámení vlastníka o stav.úpravách 

 Žádanka oprav spol.prostor